Vyhledávání, výběr, integrace a rozvoj zaměstnanců Poradenství v personální strategii, pracovně právní problematice
a odměňování
personal 01 personal 02
   
Personální a procesní audit
Interim Management
04
03
   


odd  Vyhledávání, výběr, integrace a rozvoj zaměstnanců  

Výběrová řízení zajistíme kompletně, a to od odborného sestavení požadavků až po doporučení těch nejvhodnějších kandidátů. Dle potřeby sestavíme plán adaptace pro přijatého zaměstnance.

Vypracujeme koncepci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, aby jejich znalosti, schopnosti a kompetence byly v souladu s cíli společnosti a přímo je podporovaly.

- Nemusíte sami organizovat výběrová řízení, pročítat desítky nabídek a odmítat uchazeče, kteří nesplňují požadavky. Ušetřete čas a vyberte si pouze z kandidátů, které jsme prověřili a doporučili. Nemusíte pro chyby ve výběru zaměstnanců pořádat další výběrová řízení.

- Neutrácíte peníze za neúčinné aktivity v rozvoji svých zaměstnanců.


odd   Poradenství v personální strategii, pracovně právní problematice a odměňování  

Poskytneme komplexní poradenské a konzultační služby v oblasti řízení lidských zdrojů, firemní strategie a personální politiky. Pomůžeme vám definovat firemní kulturu tak, aby byla jedinečná pro vaši společnost a vycházela z jejích hodnot.

Zpracujeme vnitřní pracovně právní předpisy a dokumentaci tak, aby splňovala požadavky legislativy, byla jednoduchá a srozumitelná a současně reflektovala vaše potřeby.

Zajistíme měření výkonu a navrhneme vhodný a účinný systém odměňování.

Můžete mít v dosahu odborníky, kteří poradí, doporučí a implementují vhodné řešení.

- Nemusíte kopírovat personální strategii a firemní kulturu jiných společností. Nemusíte se obávat kontrol v dodržování pracovně právních předpisů a studovat příslušné zákony.

- Nemusíte plýtvat penězi kvůli nevhodně nastavenému systému odměňování.


odd   Personální a procesní audit  

Provedením personálního a procesního auditu ověříme potenciál vašich zaměstnanců a zmapujeme personální a základní pracovní procesy. Na základě nezávislého pozorování, rozhovorů s vybranými zaměstnanci a dotazníkových šetření provedeme podrobnou analýzu současného stavu. 

V souladu s vaším podnikatelským záměrem a výsledky auditu navrhneme vhodnou personální strategii, organizační strukturu a pracovní procesy v práci s lidmi.

- Nemusíte se zabývat otázkami, zda vaši zaměstnanci mají potřebné dovednosti a schopnosti, zda jsou personální procesy a dokumentace nastaveny v souladu s legislativou a zda znáte a využíváte trendy v řízení zaměstnanců a jste tak připraveni pro další rozvoj a růst firmy.


odd   Interim Management  

Poskytneme odborné a manažerské kapacity v oblasti řízení lidských zdrojů. Pokud procházíte obdobím změny a potřebujete rozhýbat nový projekt nebo restrukturalizovat, využijte na nezbytně nutnou dobu externích kapacit.

Zastoupíme chybějící roli nebo činnost vašeho personálního oddělení. Formu Interim Managementu lze využívat i v případě výpadku manažera po dobu dlouhodobé nemoci, mateřské dovolené nebo naopak rychlého růstu a rozvoje společnosti.

Garantujeme zkušenost, závazek splnění dohodnutého cíle, přinášíme objektivitu a pracujeme efektivně.

- Nemusíte se dostávat do časového stresu při hledání a výběru vhodného personálního pracovníka na dobu určitou. Nemusíte oddalovat zavedení nových projektů a změn z důvodu nedostatku kapacit, času a odbornosti.


Kontakt

PERSONALISTIKA, s.r.o.
Branická 1573/114 147 00 Praha 4
Marie Knotková
+420 724 655 759